akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Chcesz podjąć leczenie?

Zgłaszając się do naszego Centrum w poszukiwaniu pomocy możecie Państwo być pewni, że bez względu na zgłaszane problemy, zostaniecie potraktowani z należytym szacunkiem i zrozumieniem oraz z poszanowaniem osobistej godności. Każda zgłaszająca się osoba jest dla nas VIP-em i każdy może liczyć na profesjonalną diagnozę i leczenie, a także na naszą pełną dyskrecję. Osoby, które chciałyby zachować pełną anonimowość, albo powinny nas o tym poinformować albo tylko podać nam swoje dane osobowe, wymyślone na tę okazję. Dotyczy to zarówno osób cierpiących na nerwicę, depresję czy inne zaburzenia bądź choroby psychiczne, ale również i może nawet szczególnie – osób cierpiących z powodu różnorodnych uzależnień.

Osoby z własnym problemem alkoholowym lub takim problemem wśród bliskich, przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z naszej pomocy, powinny wiedzieć, że do podstawowych zasad jakimi kierują się członkowie zespołu  terapeutycznego Centrum należą:

 • traktowanie uzależnienia od alkoholu jako przewlekłej choroby znacząco różniącej się od innych zaburzeń czy chorób psychicznych, a jednocześnie pierwotnej (nie jest to bowiem przejaw innych zaburzeń, po których rozwiązaniu alkoholizm przestanie istnieć, jak również nie jest on objawem jakiejkolwiek innej choroby, tylko sam w sobie jest chorobą);
 • traktowanie uzależnienia od alkoholu jako choroby postępującej, śmiertelnej i co istotne – niezawinionej, na której powstanie złożyło się wiele różnych czynników;
 • przekonanie, że wstępna motywacja nie decyduje o przebiegu i wynikach leczenia;
 • dążenie do umożliwienia osobie uzależnionej identyfikacji z objawami choroby, co może wywołać u niej potrzebę dokonania zmian w swoim życiu;
 • świadomość, że jednym z najważniejszych objawów choroby jest zaprzeczanie (często słyszy się, że np. alkoholizm czy wiele innych uzależnień to choroby zaprzeczeń i nawrotów), przy czym istnieniu choroby zaprzecza także najbliższe otoczenie chorego;
 • systemowe podejście do choroby, uwzględniające jednocześnie aktywny udział w procesie terapeutycznym – osób najbliższych;
 • maksymalne wykorzystanie potencjału wielodyscyplinarnego zespołu terapeutów, w którym obecni są także odpowiednio przeszkoleni specjaliści wywodzący się spośród osób uzależnionych od alkoholu, które zdrowieją od wielu lat;
 • prowadzenie terapii poprzez małe grupy, w których każdy pacjent traktowany jest jednak indywidualnie, ma bowiem ustaloną swoją indywidualną drogę wychodzenia z choroby oraz własne sposoby zarówno unikania powrotu do picia jak i zapobiegania nawrotowi choroby;
 • wykorzystywanie doświadczeń niepijących i zdrowiejących alkoholików oraz informowanie podczas terapii o Programie Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików.

W bardzo podobny sposób podchodzimy do uzależnień od innych substancji psychoaktywnych a także do tzw. uzależnień behawioralnych (niechemicznych, od zachowań, od czynności np. do hazardu, hyperseksualizmu, pracoholizmu czy kompulsywnego korzystania z nowych technologii).

Na czym polega leczenie?

Każda osoba zgłaszająca się do naszego Centrum ma możliwość:

 • zasięgnięcia profesjonalnej, wysoko kwalifikowanej porady specjalistycznej oraz uzyskania odpowiedzi na pytanie czy Jej stan wymaga leczenia psychoterapeutycznego bądź farmakologicznego czy może innej formy pomocy;
 • uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach podczas, których każdy może uzyskać wiedzę niezbędną do podejmowania optymalnych, dla stanu swojego zdrowia, decyzji.
 • uczestniczenia w spotkaniach małej, zamkniętej dal innych, kameralnej grupy psychoterapeutycznej.

Osoby, które dostrzegły u siebie obecność problemów spowodowanych alkoholem czy lekami bądź podejrzewają u siebie jakiekolwiek inne uzależnienie mają w naszym Centrum możliwość profesjonalnego zdiagnozowania, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia skorzystania z unikalnego autorskiego programu terapeutycznego przygotowanego przez czołowych polskich specjalistów w zakresie terapii uzależnień z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz z innych wiodących placówek leczenia uzależnień. Przed rozpoczęciem leczenia w naszym Centrum wymagane jest wykonanie badań laboratoryjnych oraz konsultacja lekarska. Po konsultacji każdy pacjent otrzymuje „swojego”, indywidualnego opiekuna (terapeutę/przewodnika) na czas leczenia w Centrum, z którym spotyka się indywidualnie. Kolejnym etapem może być uczestniczenie w spotkaniach grupowych, a następnie udział w wielomiesięcznym programie weekendowym.

Celem leczenia osoby uzależnionej, zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i od powtarzających się określonych zachowań jest lepsze poznanie siebie oraz swojej choroby, a także zmiana niekorzystnych zachowań, postaw, przyzwyczajeń, relacji z innymi ludźmi, a także sposobów przeżywania, odczuwania, reagowania, myślenia, przekonań itp.

Uzyskane zmiany powinny umożliwić funkcjonowanie bez substancji psychoaktywnej czy określonego, destrukcyjnego, kompulsywnego zachowania.

Nasze propozycje terapeutyczne

Osoby, które dostrzegły u siebie obecność problemów związanych z alkoholem bądź podejrzewają u siebie jakiekolwiek uzależnienie mają u nas możliwość:

 • zasięgnięcia profesjonalnej porady specjalistycznej oraz uzyskania odpowiedzi na pytanie czy mój stan wymaga leczenia czy też innej formy pomocy;
 • uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach podczas, których mogą uzyskać wiedzę niezbędną do podejmowania optymalnych dla stanu swojego zdrowia decyzji;
 • uczestniczenia we wspomnianym wyżej unikalnym autorskim programie terapeutycznym przygotowanym przez czołowych polskich specjalistów w zakresie terapii uzależnień z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz z innych wiodących placówek leczenia uzależnień.

Podczas opracowywania autorskiego programu wykorzystaliśmy doświadczenia zdobyte zarówno w kraju jak i podczas szkoleń zagranicznych (głównie w USA). Program ten składa się z trzech etapów i umożliwia pogodzenie obowiązków zawodowych z leczeniem. Decyzje dotyczące udziału w kolejnych etapach programu są każdorazowo omawiane z indywidualnym terapeutą, który na czas uczestniczenia w programie pełni rolę opiekuna i przewodnika. Wśród członków zespołu są również osoby, które od wielu lat radzą sobie skutecznie z problemem własnego uzależnienia i po odbyciu odpowiednich szkoleń uzyskały kwalifikacje terapeuty uzależnień (specjalisty lub instruktora). Osoby te poza profesjonalną wiedzą mogą służyć naszym Klientom własnym doświadczeniem i mogą podpowiedzieć – jak żyć bezpiecznie i godnie ze swoją chorobą.

Każdy z dwóch pierwszych etapów składa się z 4 klas, a każda klasa z:

 • sesji wyjazdowej, średnio raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela),
 • spotkań indywidualnych,
 • spotkań grupowych między wyjazdami.

Spotkania i sesje w ramach tych etapów dają możliwość wstępnej identyfikacji z chorobą, pozwalają m.in. poznać najważniejsze jej mechanizmy oraz sposoby radzenia sobie z chęcią (potrzebą, przymusem, „głodem”) picia, brania, grania itp. Celem jego jest zbudowanie solidnego fundamentu, na którym będzie opierało się dalsze zdrowienie. Etap trzeci to dalszy trening umiejętności niezbędnych w procesie zdrowienia, pogłębianie posiadanej już wiedzy, nauka zapobiegania nawrotowi choroby, utrwalanie zachowań umożliwiających wytrwanie w nowej roli – w roli osoby, która potrafi powstrzymać się od przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz od kompulsywnych zachowań. Umożliwia też odkrywanie swoich prawdziwych potrzeb i uczuć, weryfikacja dotychczas wyznawanych norm i wartości, a także utrwalanie systemu oparcia oraz nowego stylu życia – życia bez substancji psychoaktywnych oraz kompulsywnych zachowań. Nasz program różni się od innych, na pozór podobnych programów tym, że każda z klas oraz każda sesja wyjazdowa ma inną zawartość merytoryczną. Poszczególne sesje umożliwiają, w sposób planowy i systematyczny, odkrywanie tajników choroby, lepsze poznanie siebie, nauczenie się jak przestać pić w sposób szkodliwy oraz jak funkcjonować bez alkoholu, bez innych substancji psychoaktywnych czy bez kompulsywnych zachowań. Można tez dowiedzieć się jak sobie radzić z „głodem” alkoholu czy innej substancji psychoaktywnej, z zachowaniami kompulsywnymi, jak uniknąć kolejnych kłopotów związanych z piciem, braniem czy zachowaniami, a także jak poradzić sobie ze złością, z poczuciem małej wartości, poczuciem winy, jak poprawić komunikację z innymi osobami itp.

Kolejny etap terapii to sesja wyjazdowa nr 9 (klasa 9), która podsumowuje cały program oraz porządkuje zdobytą w ramach programu wiedzę. Jej podstawowy cel to nabycie umiejętności zapobiegania nawrotowi choroby.

Sesje odbywają się w pobliżu Warszawy (Konstancin), w warunkach umożliwiających oderwanie się od problemów dnia codziennego, odprężenie się i wyłączne zajęcie się własnym zdrowiem. Uczestnicy programu, w okresie między sesjami wyjazdowymi, mają zapewnioną stałą opiekę, dzięki systematycznym spotkaniom z terapeutami oraz dzięki możliwości brania udziału w cotygodniowych grupowych spotkaniach między wyjazdami.

Osobom, które nie są zdecydowane na udział w programie weekendowym, bo nie są gotowe na całkowite powstrzymywanie się od alkoholu proponujemy program ograniczania picia.

Uwaga!
Ponieważ uzależnienie to jednocześnie choroba całej rodziny gorąco polecamy równoczesny udział osób bliskich w programie edukacyjno-terapeutycznym dla współuzależnionych. Zwiększa to wielokrotnie szansę na skuteczność terapii.

 

NIGDY nie jest zbyt późno na spotkanie ze specjalistą i na podjęcie leczenia.

Jak wygląda rozwój uzależnienia od alkoholu i powrót do zdrowia – plansza

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055