akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Nasi specjaliści

Agnieszka Borzym – lekarz, specjalistka psychiatra, ordynator Oddziału Psychogeriatrii w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,

Marta Chrościcka – psycholog, specjalistka wspierająca rodziców wychowujących dzieci (od żłobka, poprzez przedszkole aż do końca „podstawówki”),

Anna Drożdżewska – specjalistka dietetyki II stopnia, absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW,

Ludwika Gawryś – neuropsycholog, dr n. biol., asystentka w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,

Irena Jankiewicz – terapeutka uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień – niestety, po krótkiej chorobie, opuściła nas 16.02.2019 ale bardzo chcemy, żeby jeszcze przez jakiś czas pozostała z nami.

Anna Muszyńska-Kutner – specjalistka psychoterapii uzależnień, wieloletnia kierowniczka Poradni Terapii Uzależnień przy ul. Mariańskiej 1 w Warszawie

Dorota Parnowska – psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka, dr n. med., pracownica Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Bożena Pietrzykowska – lekarz, specjalistka psychiatra, dr med., wieloletni kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii

Grażyna Płachcińska – psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień (dorosłe dzieci alkoholików, problemy osób młodych)

Iwona Tarnowska – fizjoterapeutka, specjalizująca się w rehabilitacji osób dorosłych, w tym seniorów. W trakcie szkolenia z psychoterapii przez ciało w Analizie Bioenergetycznej wg Aleksandra Lowena (Floryda Society for Bioenergetic Analysis).

Jacek Wciórka – lekarz, specjalista psychiatra, prof. dr hab. med., Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz wojewódzki konsultant ds. psychiatrii na Mazowszu.

Tadeusz Wieszczyk – psycholog, terapeuta uzależnień, absolwent Studium Terapii Uzależnień, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy, certyfikowany edukator profilaktyki uzależnień (praca z dzieckiem i rodziną z problemami uzależnień).

Dorota Marta Woronowicz – psycholog, terapeutka uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień.

Bohdan Tadeusz Woronowicz – lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, dr n. med., twórca i wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Konrad Wyrzykowski – psycholog, terapeuta uzależnień, absolwent Studium Terapii Uzależnień.

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055