akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

O centrum

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronie Centrum Konsultacyjnego AKMED, które jest prywatną placówką posiadającą, liczące ponad 20 lat, doświadczenie w świadczeniu usług zdrowotnych oraz uznane umiejętności w udzielaniu wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Współpracujący z nami specjaliści oraz nasze placówki posiadają wymagane akredytacje, certyfikaty, uprawnienia i licencje.
W 2001 roku, jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zostaliśmy zarejestrowani w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i uzyskaliśmy prawo świadczenia usług na terenie całej Polski. W Księdze Rejestrowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia figurowaliśmy pod numerem 14-00720. Po zmianie przepisów, w księdze rejestrowej Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, otrzymaliśmy numer 00000000 7466.

Naszym głównym zadaniem jest służenie Państwu pomocą i radą w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. Realizacją tego zajmuje się zespół wysokokwalifikowanych specjalistów, głownie w zakresie psychologii, psychiatrii, psychoterapii, rozwiązywania problemów rodzinnych i małżeńskich oraz profesjonalnej terapii uzależnień. W razie potrzeby jesteśmy w stanie pomóc Państwu w znalezieniu specjalistów z innych dziedzin medycyny.

Założycielem i dyrektorem Centrum Konsultacyjnego AKMED jest dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz certyfikowany superwizor psychoterapii uzależnień, absolwent Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim, który:

  • w 1973 r. – rozpoczął pracę w Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
  • w 1975 r. – uczestniczył w tworzeniu pierwszego w Polsce (i w Europie Środkowo-wschodniej) psychoterapeutycznego oddziału odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu;
  • w latach 1980-2014  kierował początkowo oddziałem odwykowym, a następnie utworzonym przez siebie Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii;
  • w 1980 r. – pomógł w zorganizowaniu pierwszej w Warszawie i czwartej w Polsce grupy Anonimowych Alkoholików „Odrodzenie” oraz udostępnił pomieszczenia oddziału na spotkania jej uczestników;
  • w latach 1984 – 1998 (tj. do czasu likwidacji) kierował pracami Podzespołu ds. Lecznictwa Odwykowego przy Krajowym Nadzorze Specjalistycznym w dziedzinie Psychiatrii inicjując wiele nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji lecznictwa oraz pomagając we wprowadzaniu nowoczesnych programów terapii uzależnienia od alkoholu w wielu poradniach, oddziałach i ośrodkach na terenie Polski;
  • w 1986 r. – po powrocie ze szkolenia w ośrodkach leczenia uzależnień w Stanach Zjednoczonych wprowadził do lecznictwa odwykowego w Polsce nowe podejście do leczenia (m.in. model Minnesota) oraz nowoczesne metody terapii; w późniejszych latach odbywał staże specjalistyczne w ośrodkach terapii uzależnień m.in. w: Hazelden Foundation (Center City, Minnesota, USA) – trening „Professionals in Residence”, Father Martin’s Ashley (Havre de Grace, Maryland, USA), High Watch i Meridian Center (Connecticut, USA), The International Institute for Alcoholism Education & Training (Greenwich, Connecticut, USA), Salt Lake County Division of Substance Abuse Services (Salt Lake City, Utah, USA), Haymarket Center (Chicago, Illinois, USA).
  • od 1989 r. współpracuje z Komisją Edukacji w dziedzinie uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego oraz z Regionalnym Programem Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Uczestniczył w prowadzeniu różnorodnych form szkolenia specjalistów na terenie Białorusi, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Słowacji, Ukrainy, kilku regionów Rosji (w tym Syberia, Jakucja, Kołyma i Kamczatka) oraz Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Mongolii;
  • w 1992 roku podjął współpracę z nowoutworzonym Biurem Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a następnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; aktualnie jest członkiem Rady ds. Akredytacji oraz członkiem Zespołu doradców Dyrektora PARPA ds. lecznictwa odwykowego.
  • w 1999 roku, wraz z grupą specjalistów, obywateli Stanów Zjednoczonych, został odznaczony „za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz ludzi uzależnionych” Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przez Prezydenta RP, jako pierwszy lekarz-praktyk pracujący w codziennym kontakcie z osobami uzależnionymi.

Dr n. med. Bohdan T. Woronowicz jest autorem ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek:

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055