akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Oferta dla pracodawców

Szanowni Państwo,

Nasz zespół składa się z psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów oraz certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień i licencjonowanych trenerów PTP. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wpływających niekorzystnie na stan psychiczny, a tym samym na wykonywanie obowiązków zawodowych i efektywność zawodową Waszych pracowników. Robimy to profesjonalnie i dyskretnie na terenie naszego Centrum a czasami na terenie zakładu pracy. Udzielamy także porad online i telefonicznych, co jest szczególnie istotne w ostatnich czasach, w okresie zagrożenia koronawirusem. Przy realizacji tego celu korzystamy z doświadczeń Programu Wsparcia Pracowników (PWP) wzorowanego na bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych i krajach „starej” Europy – Employee Assistance Programme (EAP)

W związku z problemami, jakie stwarza zarówno pracodawcom jak i pracownikom pandemia COVID-19 wprowadziliśmy możliwość korzystania przez zakłady pracy z jednego z elementów PWP tj. z:

telefonicznego wsparcia psychologicznego dla pracowników

instytucje zainteresowane tą forma wsparcia prosimy o kontakt poprzez e-mail:

akmed@akmedcentrum.eu lub telefonicznie +48 602 670 722

 

Potrzebę wdrożenia Programu Wsparcia Pracowników (PWP/EAP), zauważono w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 40 ub. stulecia. Po zakończeniu II Wojny Światowej wielu zdemobilizowanych żołnierzy nie potrafiło odnaleźć się w społeczeństwie i korzystało z używek, głównie z alkoholu. Pracodawcy, poszukując sposobów na rozwiązanie problemów alkoholowych zaczęli organizować służby, których zadaniem było opanowanie tego problemu. Jednocześnie coraz bardziej widoczna stała się Wspólnota Anonimowych Alkoholików i jej doświadczenia zaczęły byś wykorzystywane w budowaniu przez służby BHP programów ograniczających spożycie alkoholu. Zaobserwowano, że działania te dawały dobre efekty. Na początku lat 70. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) wydał opinię, że interwencje w miejscu pracy nie powinny ograniczać się wyłącznie do rozwiązywania problemów alkoholowych ale obejmować również szerokie spektrum problemów zdrowotnych u pracowników. To zapoczątkowało  rozwój Programów EAP i na początku obecnego stulecia ponad 65 mln. obywateli Stanów Zjednoczonych (pracowników wraz z rodzinami) było objętych tymi programami, a 92% spośród 500 najważniejszych amerykańskich firm zapewniło swoim pracownikom dostęp do EAP. Podobnie jest w Australii. W Europie EAP jest najbardziej rozpowszechnione w Wlk. Brytanii, gdzie dostęp do tej usługi ma prawie połowa pracowników z 775 dużych firm.

PWP/EAP dotarł do Europy nieco ponad 20 lat temu i niestety jest jeszcze bardzo mało znany polskim przedsiębiorcom i pracodawcom. Dlatego też funkcjonuje głównie w polskich filiach amerykańskich i europejskich firm. W ostatnich latach również liczące się, a jednocześnie dbające o kondycję psychiczną swoich pracowników, nowoczesne polskie firmy, zaczęły interesować się tym programem.

Nasze zainteresowanie PWP pojawiło się prawie 20 lat temu. Swoje pierwsze kroki stawialiśmy, po otrzymaniu zaproszenia do współpracy od Corporate Counseling Service (CCS), jednej z najstarszych europejskich firm zajmujących się programami wsparcia pracowników (PWP/EAP). Ta współpraca wiele nas nauczyła.

Podstawowe założenia Programu

 1. Dyskrecja.
 2. Profesjonalizm.
 3. Dobrowolność.
 4. Nieodpłatne konsultacje.
 5. Łatwa i szybka dostępność do profesjonalistów.
 6. Konsultacje dla kadry zarządzającej.
 7. Niezależność od pracodawcy (outsourcing).

Uczestnicy PWP korzystają z dedykowanego numeru telefonu i pełnej dyskrecji.

Oferta ta jest wyjątkowo przydatna w okresie zagrożenia koronawirusem, kiedy wielu pracowników jest wyjątkowo zagubionych i żyje w przewlekłym stresie, z którym nie potrafi sobie radzić.

Jako instytucja niezależna (współpraca na zasadzie outsourcingu) nie mamy obowiązku udostępniania danych osobowych (także wrażliwych) ani informacji na temat przedmiotu spotkania bez pisemnej zgody osoby, która zgłosiła się do nas z prośbą o poradę. Wiele osób konsultujemy bez podawania przez nie swoich danych osobowych (anonimowo).

Stosujemy zasadę, która od samego początku towarzyszyła tym programom, zapewniając pełną poufność oraz gwarantując pracownikom, że informacje dotyczące ich problemów a ujawniane w ramach PWP nigdy nie trafią do ich pracodawców w formie umożliwiającej zidentyfikowanie osób zwracających się po wsparcie. 

Pracodawca, który zabezpieczył taką usługę dla swoich pracowników, otrzymuje od nas okresowe raporty dotyczące ogólnej liczby zgłoszeń oraz bloków zagadnień, z którymi zgłaszają się pracownicy. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na wyeliminowanie wielu czynników, które wpływają szkodliwie na kondycję psychofizyczną osób zatrudnionych, relacje między pracownikami oraz efektywność pracy.

Coraz więcej firm, troszczących się o zdrowie swoich pracowników i traktujących ich problemy zdrowotne poważnie, decyduje się na wdrożenie u siebie PWP.

Koszt objęcia opieką firmy/instytucji zależy od liczby osób zatrudnionych.

W przypadku zainteresowania wdrożeniem tego unikalnego programu w firmie/instytucji – prosimy o kontakt pwp@akmedcentrum.eu

dr med. Bohdan Woronowicz

Dlaczego warto zainteresować się PWP?

Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy stanowi w obecnych czasach kluczowy element życia zawodowego. Ludzie spędzają w pracy około 65% całego swojego aktywnego życia. Stworzenie zdrowego, odpowiednio zrównoważonego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się swobodnie i w którym widzą dla siebie szansę na rozwój własnego potencjału ma duże znaczenie w kontekście higieny zawodowej. Promowanie idei pozytywnego środowiska pracy ma daleko idące konsekwencje w szerzej pojętym aspekcie zdrowia jednostki. Wpływa ono na sposób, w jaki pracownicy radzą sobie ze stresem, na stopień używania przez nich alkoholu, leków czy narkotyków oraz na to, jak radzą sobie w potencjalnie ryzykownych sytuacjach.

Pracodawca, który dba o sprzyjającą zdrowiu atmosferę w miejscu pracy i stwarza swoim pracownikom możliwości rozwoju jest często postrzegany jako wzór do naśladowania. W sytuacjach stresowych i podczas zmian zachodzących w miejscu pracy, pracownicy pozostają wobec niego lojalni i wykazują zaangażowanie w dążeniu do wyznaczonych celów.

Oczekiwane korzyści

 1. Pozytywna identyfikacja pracownika z firmą i większa lojalność, dzięki korzyściom wynikającym z możliwości uzyskania od firmy większego wsparcia w radzeniu sobie z problemami w pracy i w życiu osobistym.
 2. Bardziej osobiste zaangażowanie pracownika w firmę (widzi, że firma o niego dba).
 3. Szybka interwencja pozwalająca na ograniczenie występowania przewlekłych zaburzeń emocjonalnych u pracowników – jest działaniem w kierunku dobrostanu pracowników.
 4. Mniejsza absencja i mniejsza płynność kadr (wydatki na PWP są niższe niż inwestowanie w szkolenie nowych pracowników).
 5. Wzrost wydajności dzięki lepszej kondycji psychofizycznej pracowników.
 6. Pozytywny wpływ na morale pracowników.
 7. Uwolnienie kadry zarządzającej od poczucia niekompetencji w zajmowaniu się osobistymi problemami pracowników.
 8. Zapewnienie kadrze zarządzającej dostępu do statystyk oraz analizy problemów pracowniczych, a więc do informacji przydatnych do poprawy warunków, atmosfery oraz efektywności pracy.
 9. Mniejsza wypadkowość i poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Program Wsparcia Pracowników jest więc unikalnym programem, który niestety nie jest jeszcze w Polsce rozpowszechniony. Program ten pomaga pracodawcy w radzeniu sobie z pracownikami, których problemy osobiste wpływają niekorzystnie na wydajność pracy, zakłócają kontakty z innymi pracownikami i szkodzą dobrej atmosferze na terenie zakładu lub powodują naruszenie wewnętrznych procedur. Z PWP korzysta przeciętnie 5-10% pracowników (w tym ich bliskich).

Możliwość skierowania pracownika do Programu to „narzędzie”, dzięki któremu przełożony może przyczynić się do przywrócenia właściwej wydajności pracownika i pomóc mu w przywróceniu równowagi emocjonalnej.

Z przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych badań wynika, że każdy dolar zainwestowany w tego typu program przynosi 3-16 dolarów zysku, a poprawa wydajności oraz spadek wypadkowości przy pracy mogą wynosić nawet 60-70%. W połowie lat 80. istniało w USA ponad 8 000 programów dla osób z problemem alkoholowym, a dostęp do nich miało ok. 12% ogółu zatrudnionych.

 

UWGA!  Oferujemy możliwość konsultacji oraz porad przez telefon albo online (Skype, ZOOM).

Więcej o Programie

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przesyłanie ich na adres: pwp@akmedcentrum.eu  lub akmed@akmedcentrum.eu

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055