akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Oferta dla pracodawców

Szanowni Państwo,

Nasz zespół składa się z psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów oraz certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień i licencjonowanych trenerów PTP. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wpływających niekorzystnie na stan psychiczny, a tym samym na wykonywanie obowiązków zawodowych i efektywność zawodową Waszych pracowników. Robimy to profesjonalnie i dyskretnie na terenie naszego Centrum, w domu osoby zainteresowanej, a czasami także na terenie zakładu pracy. Przy realizacji tego celu korzystamy z doświadczeń Programu Wspierania Pracowników (PWP) wzorowanego na bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych i krajach „starej” Europy – Employee Assistance Programme (EAP)

Potrzebę wdrożenia Programu Wspierania Pracowników (PWP/EAP), zauważono w Stanach Zjednoczonych w latach 40 ub. stulecia. PWP jest jeszcze niestety bardzo mało znany polskim przedsiębiorcom i pracodawcom i z tego powodu funkcjonuje głównie w polskich filiach amerykańskich i europejskich firm. W ostatnich latach również liczące się, a jednocześnie dbające o kondycją psychiczną swoich pracowników, nowoczesne polskie firmy, zaczęły interesować się tym programem.

Przez wiele lat, Program Wspierania Pracowników (PWP), realizowaliśmy wspólnie ze współpracującą z Międzynarodową Organizacją Pracy, jedną z najbardziej doświadczonych europejskich firm zajmujących się EAP.

Uczestnicy PWP korzystają z bezpłatnego numeru telefonu i pełnej dyskrecji.

Jeżeli jakaś instytucja wyraziłaby zainteresowanie wdrożeniem takiego programu dla swoich pracowników – prosimy o kontakt e-mail.

dr med. Bohdan Woronowicz

Dlaczego warto zainteresować się PWP?

Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy stanowi w obecnych czasach kluczowy element życia zawodowego. Ludzie spędzają w pracy około 65% całego swojego aktywnego życia. Stworzenie zdrowego, odpowiednio zrównoważonego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się swobodnie i w którym widzą dla siebie szansę na rozwój własnego potencjału ma duże znaczenie w kontekście higieny zawodowej. Promowanie idei pozytywnego środowiska pracy ma daleko idące konsekwencje w szerzej pojętym aspekcie zdrowia jednostki. Wpływa ono na sposób, w jaki pracownicy radzą sobie ze stresem, na stopień używania przez nich alkoholu, leków czy narkotyków oraz na to, jak radzą sobie w potencjalnie ryzykownych sytuacjach.

Pracodawca, który dba o sprzyjającą zdrowiu atmosferę w miejscu pracy i stwarza swoim pracownikom możliwości rozwoju jest często postrzegany jako wzór do naśladowania. W sytuacjach stresowych i podczas zmian zachodzących w miejscu pracy, pracownicy pozostają wobec niego lojalni i wykazują zaangażowanie w dążeniu do wyznaczonych celów.

 

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055