akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Nota prawna

Ponieważ coraz częściej na różnego rodzaju portalach i stronach www można spotkać zarówno podpisane jak i niepodpisane teksty, które zostały skopiowane częściowo lub w całości ze stron Centrum Konsultacyjnego Akmed, chciałbym poinformować, że teksty zawarte na stronie www.akmedcentrum.eu  oraz  www.akmed.waw.pl  zostały przygotowane przeze mnie, stanowią moją prywatną własność i są chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) wraz z późniejszymi zmianami.

Publikowanie tych tekstów bez uzyskania mojej pisemnej zgody jest sprzeczne z w/w ustawą oraz z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. ( Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211) wraz z późniejszymi zmianami.

W przypadku uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie tekstu, odpowiednia informacja na ten temat musi zostać umieszczona w widocznym miejscu, a tekst powinien być podpisany moim nazwiskiem. Pragnę jednocześnie poinformować, że prawie nie zdarza się, żebym takowej zgody nie udzielił, bowiem zależy mi bardzo na szerzeniu wiedzy na temat różnych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, w tym na temat  uzależnień i problemów z nimi związanych

Brak informacji na stronie www o uzyskaniu mojej zgody na publikację bądź brak informacji o autorze świadczy o nieuczciwości podmiotu publikującego i może pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną zgodnie z art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz spowodować podjęcie działań przewidzianych w rozdz. 3 i 4  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

dr med. Bohdan T. Woronowicz

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055