akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Test na uzależnienie: Kompulsywne zachowania seksualne (Hiperseksualizm/Seksoholizm)

Kryteria diagnostyczne „nałogowego seksu” wg Goodmana:

 • Powtarzające się niepowodzenia powstrzymania impulsów do realizowania określonych zachowań seksualnych.
 • Narastające odczuwanie napięcia tuż przed realizacją zachowań seksualnych.
 • Odczuwanie przyjemności lub odprężenia podczas angażowania się w zachowania seksualne.
 • Obecność co najmniej pięciu objawów, spośród niżej wymienionych:
  • Częste zaabsorbowanie zachowaniami seksualnymi lub ich przygotowaniem
  • Częste angażowanie się w zachowania seksualne, w szerszym zakresie lub przez dłuższy okres czasu niż było to pierwotnie zamierzone.
  • Powtarzane starania kontrolowania lub zaprzestania zachowań seksualnych.
  • Znaczny nakład czasu spędzany na aktywności niezbędnej dla zachowań seksualnych, angażowaniu się w zachowania seksualne lub odwracaniu jego następstw.
  • Angażowanie się w zachowania seksualne kosztem obowiązków zawodowych, szkolnych, domowych lub zobowiązań społecznych.
  • Zaniechanie lub ograniczenie istotnych aktywności społecznych, zawodowych lub rekreacyjnych z powodu zachowań seksualnych.
  • Kontynuowanie zachowań seksualnych mimo świadomości istnienia problemów społecznych, finansowych, psychologicznych lub fizycznych, o których wiadomo, że są związane z zachowaniami seksualnymi.
  • Tolerancja – potrzeba zwiększania intensywności lub częstości zachowań seksualnych w celu osiągnięcia pożądanego efektu.
  • Niepokój lub irytacja w sytuacjach utrudniających lub uniemożliwiających realizację zachowań seksualnych.
 • Niektóre objawy zaburzenia utrzymują się przynajmniej przez miesiąc lub występowały w sposób powtarzalny przez dłuższy okres czasu.

Kryteria diagnostyczne zaburzeń hyperseksualnych

Do rozpoznania zaburzeń hyperseksualnych (uzależnienia od seksu) upoważnia stwierdzenie występowania, w okresie minimum 6 miesięcy, 3 z 5 kryteriów objawowych (A) oraz jedno subiektywne (B) przy jednoczesnej nieobecności kryteriów wykluczenia (C):

A1. Poświęcanie znacznej ilości czasu na fantazje lub zachowania seksualne, zakłócające w sposób powtarzalny inne ważne (nieseksualne) cele, aktywności i zobowiązania.

A2. Powtarzające się zaangażowanie w zachowania lub fantazje seksualne w odpowiedzi na dysforyczne stany emocjonalne (lęk, przygnębienie, znudzenie, rozdrażnienie).

A3. Powtarzające się zaangażowanie w zachowania lub fantazje seksualne w odpowiedzi na stresujące wydarzenia życiowe.

A4. Powtarzające się, lecz nieskuteczne próby kontrolowania lub znaczącego ograniczenia zachowań lub fantazji seksualnych.

A5.Powtarzalne angażowanie się w zachowania seksualne, pomimo ryzyka fizycznego lub emocjonalnego skrzywdzenia siebie samego lub innych osób.

 1. W związku z częstotliwością lub intensywnością zachowań i fantazji seksualnych, widoczny jest wysoki poziom stresu, dysfunkcji społecznych, zawodowych lub dysfunkcji obejmujących innych ważny obszar życia.
 2. Zachowania i fantazje seksualne nie są bezpośrednim efektem fizjologicznym stosowania substancji egzogennych (np. narkotyków lub lekarstw).

Sexual Addiction Screening Test – polska adaptacja

 1. Czy doświadczyłeś wykorzystania seksualnego w dzieciństwie lub młodości?
 2. Czy Twoi rodzice mieli jakieś problemy z życiem seksualnym?
 3. Czy masz poczucie, że twoje zachowania seksualne nie są normalne?
 4. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że czułeś się źle z powodu swoich zachowań seksualnych?
 5. Czy Twoje zachowania seksualne kiedykolwiek spowodowały problemy w Twoim lub w życiu osób z Twojej rodziny?
 6. Czy kiedykolwiek poszukiwałeś pomocy z powodu swoich zachowań seksualnych?
 7. Czy skrzywdziłeś kogoś z powodu swoich zachowań seksualnych?
 8. Czy którekolwiek z Twoich zachowań seksualnych było związane z łamaniem prawa?
 9. Czy podejmowałeś wysiłki, aby zaprzestać któregoś ze swoich zachowań seksualnych, ale nie udało ci się to?
 10. Czy są takie zachowania seksualne, które ukrywasz przed innymi ludźmi?
 11. Czy podejmowałeś próby, aby zaprzestać, któregoś rodzaju swojej aktywności seksualnej?
 12. Czy czułeś się zagrożony lub poniżony z powodu swoich zachowań seksualnych?
 13. Czy po aktywności seksualnej czujesz się przygnębiony?
 14. Czy masz wrażenie, że twój popęd seksualny ma nad tobą kontrolę?
 15. Czy zaniedbywałeś ważne obszary swojego życia (tj. pracę, rodzinę, przyjaciół,
 16. rozrywkę w wolnym czasie) z powodu poświęcania zbyt dużej ilości czasu na seks?
 17. Czy kiedykolwiek miałeś poczucie, że popęd seksualny jest silniejszy od ciebie?
 18. Czy seks jest prawie wszystkim, o czym myślisz?
 19. Czy kiedykolwiek seks lub fantazje romantyczne były dla ciebie ucieczką od problemów?
 20. Czy seks stał się najważniejszą rzeczą w Twoim życiu?

Udzielenie więcej jak 5 twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania może przemawać za obecnością kompulsywnych zachowań seksualnych

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055