akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Test na uzależnienie: Kompulsywne zachowania seksualne (Hiperseksualizm/Seksoholizm)

Kryteria diagnostyczne „nałogowego seksu” wg Goodmana:

 • Powtarzające się niepowodzenia powstrzymania impulsów do realizowania określonych zachowań seksualnych.
 • Narastające odczuwanie napięcia tuż przed realizacją zachowań seksualnych.
 • Odczuwanie przyjemności lub odprężenia podczas angażowania się w zachowania seksualne.
 • Obecność co najmniej pięciu objawów, spośród niżej wymienionych:
  • Częste zaabsorbowanie zachowaniami seksualnymi lub ich przygotowaniem
  • Częste angażowanie się w zachowania seksualne, w szerszym zakresie lub przez dłuższy okres czasu niż było to pierwotnie zamierzone.
  • Powtarzane starania kontrolowania lub zaprzestania zachowań seksualnych.
  • Znaczny nakład czasu spędzany na aktywności niezbędnej dla zachowań seksualnych, angażowaniu się w zachowania seksualne lub odwracaniu jego następstw.
  • Angażowanie się w zachowania seksualne kosztem obowiązków zawodowych, szkolnych, domowych lub zobowiązań społecznych.
  • Zaniechanie lub ograniczenie istotnych aktywności społecznych, zawodowych lub rekreacyjnych z powodu zachowań seksualnych.
  • Kontynuowanie zachowań seksualnych mimo świadomości istnienia problemów społecznych, finansowych, psychologicznych lub fizycznych, o których wiadomo, że są związane z zachowaniami seksualnymi.
  • Tolerancja – potrzeba zwiększania intensywności lub częstości zachowań seksualnych w celu osiągnięcia pożądanego efektu.
  • Niepokój lub irytacja w sytuacjach utrudniających lub uniemożliwiających realizację zachowań seksualnych.
 • Niektóre objawy zaburzenia utrzymują się przynajmniej przez miesiąc lub występowały w sposób powtarzalny przez dłuższy okres czasu.

Kryteria diagnostyczne zaburzeń hyperseksualnych

Do rozpoznania zaburzeń hyperseksualnych (uzależnienia od seksu) upoważnia stwierdzenie występowania, w okresie minimum 6 miesięcy, 3 z 5 kryteriów objawowych (A) oraz jedno subiektywne (B) przy jednoczesnej nieobecności kryteriów wykluczenia (C):

A1. Poświęcanie znacznej ilości czasu na fantazje lub zachowania seksualne, zakłócające w sposób powtarzalny inne ważne (nieseksualne) cele, aktywności i zobowiązania.

A2. Powtarzające się zaangażowanie w zachowania lub fantazje seksualne w odpowiedzi na dysforyczne stany emocjonalne (lęk, przygnębienie, znudzenie, rozdrażnienie).

A3. Powtarzające się zaangażowanie w zachowania lub fantazje seksualne w odpowiedzi na stresujące wydarzenia życiowe.

A4. Powtarzające się, lecz nieskuteczne próby kontrolowania lub znaczącego ograniczenia zachowań lub fantazji seksualnych.

A5.Powtarzalne angażowanie się w zachowania seksualne, pomimo ryzyka fizycznego lub emocjonalnego skrzywdzenia siebie samego lub innych osób.

 1. W związku z częstotliwością lub intensywnością zachowań i fantazji seksualnych, widoczny jest wysoki poziom stresu, dysfunkcji społecznych, zawodowych lub dysfunkcji obejmujących innych ważny obszar życia.
 2. Zachowania i fantazje seksualne nie są bezpośrednim efektem fizjologicznym stosowania substancji egzogennych (np. narkotyków lub lekarstw).

Sexual Addiction Screening Test – polska adaptacja
Wynik:

Udzielenie więcej jak 5 twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania może przemawać za obecnością kompulsywnych zachowań seksualnych

Udzielenie więcej jak 5 twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania może przemawać za obecnością kompulsywnych zachowań seksualnych

Skontaktuj się z naszym specjalistą (pogłębiona konsultacja diagnostyczna).

Bohdan Tadeusz Woronowicz

Bohdan Tadeusz Woronowicz - lekarz , spejcalista psychiatra i seksuolog , certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, dr n. med., twórca i wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Założyciel Centrum Konsultacyjnego Akmed. Konsultant programu psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Umów się na konsultację diagnostyczną
Dorota Marta Woronowicz

Dorota Marta Woronowicz - psycholożka , certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień , absolwentka Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Dyrektor programu psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Umów się na konsultację diagnostyczną

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055