akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje online aktualności

Konsultacje / spotkania online

Leczenie w okresie zagrożenia koronawirusem (w tym – terapia uzależnienia od alkoholu)

Znaleźliśmy się w nowej i nieznanej nam sytuacji. Nasze dotychczasowe kontakty międzyludzkie, praca czy rozrywka, zaczęły podlegać ograniczeniom. Pojawiło się poczucie zagrożenia zdrowia a nawet życia zarówno własnego, jak i bliskich, niepewność jutra, obawa o pracę, o byt itp.

Stres wywołany przez koronawirusa może być dodatkowym czynnikiem skłaniającym osoby uzależnione do częstszego picia i „usprawiedliwiania” sięgania przez nie po alkohol jako „uzasadnioną” formę chwilowego „odcięcia się” od dodatkowych problemów. Osłabienie kontroli sytuacyjnej (np. w związku z pracą w domu) może z kolei nasilić ilość oraz częstotliwość spożywania alkoholu przez osoby, które nie są uzależnione, a dotychczas nie stroniły od niego. Takie postępowanie może bardzo szybko przeprowadzić te osoby na drugą stronę granicy między zdrowiem a chorobą jaką jest uzależnienie. Trzeba bardzo uważać!

Obecna sytuacja stała się szczególnie trudna dla osób z problemami uzależnień, a szczególnie dla tych, które jeszcze nie znalazły sobie bezpiecznego miejsca, w którym mogyby uzyskać wsparcie. Ograniczenia w handlu alkoholem na pewno nie rozwiążą ich problemów, a utrudnienia w dostępie do alkoholu, przy braku umiejętności radzenia sobie z silnym „głodem” alkoholowym, mogą nawet skłonić ich do różnych nieprzemyślanych zachowań.

Ta szczególna sytuacja skłoniła nas do poszerzenia oferty terapeutycznej o możliwość udzielania Państwu wsparcia, a w tym do prowadzenie leczenia online. Dzięki tej możliwości nasi dotychczasowi pacjenci oraz najnowsi, którzy postanowili nam zaufać, mogą korzystać zarówno z sesji indywidualnych jak i grupowych. Jest to szczególne ważne w sytuacji, kiedy wiele placówek terapii uzależnień wstrzymało przyjmowanie pacjentów a tylko nieliczne z nich umożliwiają terapię online. Nasi dotychczasowi pacjenci, poza małymi wyjątkami, kontynuują więc rozpoczętą terapię a nowi wciąż napływają i w najbliższym czasie zamierzamy ruszyć z kolejną edycją programu weekendowego, w nieco zmodyfikowanej dzisiejszymi warunkami wersji.

Jak skorzystać z pomocy?

Ponieważ z powodu zagrożenia koronawirusem, osobiste kontakty nie są wskazane, a problemy pozostają, a nawet mogą narastać – Osoby, które chciałyby skonsultować te problemy z  dr. med. Bohdanem Woronowiczem lub z innymi lekarzami bądź psychologami/psychoterapeutami zapraszamy na sesje poprzez Skype.

Dzień i godzinę spotkania na Skype z dr. Woronowiczem lub z innymi Specjalistami, prosimy ustalać dzwoniąc na nasz numer zgłoszeniowy 608 521 431.

Informację o cenie podajemy telefonicznie, podczas ustalania szczegółów spotkania, ponieważ cena zależy od rodzaju usługi zdrowotnej. Terminy konsultacji i spotkań ustalamy telefonicznie, po stwierdzeniu, że na konto wpłynęła opłata.

Po konsultacji dr. Woronowicza, pacjentce lub pacjentowi zostaje przydzielona terapeutka lub terapeuta.  Przed pierwszym spotkaniem z terapeutką/terapeutą należy wykupić pakiet 3 spotkań (3×150 zł.=450 zł.). Po stwierdzeniu, że opłata za pakiet spotkań wpłynęła na konto, terapeutka/terapeuta nawiąże osobiście kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania (prosimy o podanie numeru swojego telefonu). Podczas kolejnych spotkań określony zostanie długofalowy cel terapii oraz zostanie ustalona forma dalszych spotkań terapeutycznych.

Istnieje możliwość opłacenia tych konsultacji i spotkań przelewem internetowym.

Opłaty należy przekazywać na nasze konto w Banku Millenium:

41 1160 2202 0000 0000 1968 7962

Ułatwieniem dla Państwa może być możliwość dokonania wpłaty poprzez naszą stronę (patrz niżej)

Potwierdzenie wpłaty (wraz z numerem swojego telefonu) prosimy przesłać na adres rejestr@akmedcentrum.eu

 


Możliwość wniesienia opłaty
za konsultację/spotkanie online:

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055