akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Uzależnienia

Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z informacjami, które ułatwią Wam zrozumienie wielu zjawisk i problemów związanych z alkoholem, z innymi substancjami psychoaktywnymi oraz z niektórymi kompulsywnymi (natrętnymi) zachowaniami. Informacje, które chcemy przekazać są adresowane zarówno do osób, spotykających się z problemem uzależnienia od alkoholu lub innego uzależnienia wśród swoich bliskich, przyjaciół czy też znajomych (także VIP-ów), jak i do tych wszystkich, którzy w ramach swoich profesjonalnych obowiązków mają kontakt z tymi problemami (lekarze, psychologowie, terapeuci, nauczyciele, osoby duchowne, policjanci, kadra kierownicza i inni).

Wiecie Państwo dobrze, że następstwa nieumiarkowanego picia alkoholu (bezpośrednie bądź pośrednie) dotyczą wielu milionów naszych Rodaków, ale zapewne nie zastanawiacie się zbyt często nad tym, że wśród stojących w tej chwili obok Was osób co najmniej kilka poważnie cierpi z tego powodu. Podobnie wiele osób cierpi bezpośrednio lub pośrednio z powodu następstw uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych oraz kompulsywnych zachowań.

Po to, aby nie bać się tych zjawisk, mniej cierpieć z ich powodu oraz umieć udzielić pomocy w sposób właściwy, należy zjawiska te możliwie dokładnie poznać. Temu właśnie celowi służą przedstawione na naszych stronach informacje. Wiele spośród zawartych tam przemyśleń jest wynikiem moich ponad 40-letnich kontaktów zawodowych zarówno z osobami uzależnionymi jak i z ich bliskimi. Dodatkowym źródłem wiedzy może być dla Państwa nasz SŁOWNIK.

Znacznie więcej informacji na temat różnych uzależnień znajdziecie Państwo w mojej książce „Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia”.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby porozmawiać, również anonimowo, w dyskretnych warunkach na temat problemów jakie przynosi ze sobą uzależnienie od alkoholu (bądź inne uzależnienie) oraz o możliwościach i sposobach ich rozwiązania – zapraszam na spotkanie w Centrum Konsultacyjnym Akmed (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania).

W szczególnych i wyjątkowych sytuacjach możecie Państwo zaprosić naszego terapeutę do swojego domu i z nim omówić sposoby radzenia sobie z problemami, które są dla Państwa trudne.

NIGDY nie jest zbyt późno na spotkanie ze specjalistą i na podjęcie leczenia.

dr med. Bohdan T. Woronowicz
specjalista psychiatra, specjalista i superwizor terapii uzależnień

Korzystając z okazji, chciałbym wtrącić wątek historyczny i poświęcić kilka słów turnusom terapeutycznym dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Strzyżynie, które wymyśliłem i które organizowałem od 1987 roku, a które zostały niestety zlikwidowane w 2009 roku. Ówczesna Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zajęta głównie poprawą warunków leczenia schorzeń neurologicznych (dyrektorka była neurologiem), zaniedbując psychiatrię wybrała drogę dla siebie najwygodniejszą i poprzez likwidację turnusów odebrała wielu osobom szansę na uzyskiwanie, takiej formy pomocy w powrocie do zdrowia. Oczywiście w pierwotnej formule organizacyjnej turnusy nie mogły być kontynuowane ale można było ich formułę dostosować do nowych warunków dyktowanych przez NFZ.

Z tego co mi wiadomo była to jedyna na świecie, tak zorganizowana forma pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim, a jednocześnie zdaniem uczestników turnusów, niezwykle skuteczna. Do dzisiaj spotykamy osoby, które za Strzyżynę wyrażają swoją wdzięczność, zarówno mnie jak i mojej współpracownicy z Fundacji Zależni-Nie-Zależni, p. Elżbiecie Kosior. O tym, jak wyglądały te turnusy, co dawały swoim uczestnikom i co niestety utraciliśmy, chyba bezpowrotnie, można przeczytać tutaj.

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055