akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Oferta dla lekarzy

Zapraszam do współpracy lekarzy rodzinnych, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pierwszego kontaktu oraz innych lekarzy specjalistów z terenu województwa mazowieckiego i ościennych. Mam bowiem świadomość, że spotykacie Państwo, w swojej praktyce lekarskiej problemy zdrowotne, których ze względu na brak czasu a czasami również brak doświadczenia nie jesteście w stanie samodzielnie rozwiązać. Niektóre z nich wymagają czasami specyficznej wiedzy i dużego doświadczenia. Proponuję w takich sytuacjach konsultować się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie. Warto też zajrzeć tutaj.

Centrum Konsultacyjne AKMED, które jest usytuowane w bardzo dogodnym miejscu w samym centrum Warszawy, przy stacji metro „Politechnika” jest w stanie skutecznie pomóc Wam i Waszym pacjentom w:

 • rozwiązaniu problemów psychologiczno – psychiatrycznych,
 • leczeniu zespołów psychogennych, nerwicowych, depresyjnych, następstw stresu itp.,
 • diagnozowaniu i leczeniu osób z problemem alkoholowym czy lekowym,
 • diagnozowaniu i leczeniu osób z problemami innych uzależnień.

Konsultacje dla lekarzy

Lekarzom udzielamy specjalistycznych, koleżeńskich konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych, psychiatrycznych oraz wynikających z różnego rodzaju uzależnień (alkohol, leki, hazard itp.) u ich pacjentów, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Można też przyjść anonimowo z własnym problemem. W celu ułatwienia procesu diagnostycznego proponuję skorzystać z naszych testów.

Proponuję też zajrzeć do moich artykułów skierowanych do lekarzy praktyków

Kliniczne i społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu (2017)

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego cz. 1

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego cz. 2

oraz do książki pt. „Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia”, ale zanim to nastąpi proponuję przeczytać recenzję napisaną przez prof. Pużyńskiego

a także do Medical Tribune

Osobom dorosłym mamy do zaproponowania:

 • konsultacje diagnostyczne, porady i leczenie (m.in. nerwic, depresji, zaburzeń snu, zaburzeń pamięci, zaburzeń wieku podeszłego, choroby Alzheimera itp.);
 • pomoc w wybrnięciu z trudnych sytuacji (osobistych, małżeńskich i rodzinnych);
 • treningi: asertywności, pozytywnego myślenia, radzenia sobie ze złością, krytyką, poczuciem winy i krzywdy, nauka rozwiązywania sytuacji konfliktowych, poprawy poczucia własnej wartości, poprawy komunikacji z innymi, zmiany postaw i przekonań, które przeszkadzają itp.

Osobom, które podejrzewają u siebie problem alkoholowy lub inne uzależnienie i chciałyby zasięgnąć anonimowej porady w dyskretnych oraz kameralnych warunkach proponujemy:

 • spotkanie ze mną lub z certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i pomoc w rozwianiu wątpliwości diagnostycznych;
 • udział w wyjątkowo atrakcyjnym autorskim weekendowym programie terapeutycznym (dla osób bardzo zajętych w ciągu tygodnia, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn);
 • udział w programie ambulatoryjnym (w kameralnych i dyskretnych warunkach), który obejmuje zarówno konsultacje indywidualne jak i grupowe spotkania terapeutyczne zarówno dla osób uzależnionych jak i współuzależnionych czyli tych, które cierpią z powodu picia alkoholu lub z powodu innych zachowań bliskiej osoby;
 • uzyskanie odpowiedzi na pytanie – czy warto implantować esperal albo przyjmować jakieś leki?
 • możliwość wizyt motywacyjnych i terapeutycznych w domu pacjenta oraz konsultacje bądź sesje terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym!

Wybór właściwej formy oraz częstotliwości spotkań dokonywany jest podczas spotkania ze specjalistą.

Jeżeli współpracujecie Państwo z zakładami pracy proponuję zajrzeć do Programu Wspierania Pracowników.

 

dr n. med. Bohdan T. Woronowicz (+48 602 670 722) 
specjalista psychiatra, specjalista i superwizor terapii uzależnień

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055