akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Masz wątpliwości?

Bo nie ma rzeczy tak podłych na ziemi,

aby nie mogły stać się przydatnemi;

ni tak przydatnych, aby zamiast służyć,

nie zaszkodziły pod wpływem nadużyć.”

(William Szekspir „Romeo i Julia”, akt 2)

Najprostsza i najkrótsza definicja choroby, jaką jest uzależnienie, brzmi: uzależnienie to nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji lub wykonywania jakiejś czynności, która  powoduje  szkodę  określonej osobie, społeczeństwu lub obojgu.

Można też w skrócie powiedzieć, że uzależnienie to przewlekłe, powtarzające się stosowanie substancji psychoaktywnych lub angażowanie się w określone zachowania, bez względu na konsekwencje takiego postępowania.

Jednocześnie należy wiedzieć, że jednym z głównych objawów uzależnienia jest brak świadomości choroby i przekonanie osoby chorej, że jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem. Stąd zjawiskiem normalnym i bardzo często spotykanym są wątpliwości dotyczące stanu swojego zdrowia i co za tym idzie – wątpliwości dotyczące samego uzależnienia oraz potrzeby podjęcia leczenia.

Aby ułatwić podjęcie korzystnej dla siebie decyzji warto skonfrontować swoje własne spostrzeżenia z propozycjami diagnostycznymi Światowej Organizacji Zdrowia zawartymi w ICD-10.

Czytając uważnie poniższy wykaz objawów uzależnienia, wystarczy w  miejsce kropek wstawić odpowiednie zachowanie np. podejrzewając  patologiczny hazard w pkt. 1 wpisać – grania, alkoholizm – picia alkoholu,  a kupnoholizm – dokonywania zakupów itp. itd.

 1. silna potrzeba lub poczucie przymusu …………………………..
 2. subiektywne przekonanie o istnieniu trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z …………….. tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem się od …………….. oraz nad długością czasu poświęconego na ……………..
 3. występowanie, przy próbach przerwania lub ograniczenia ………………….. niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia oraz ustępowanie tych stanów po …………………….
 4. poświęcanie coraz większej ilości czasu na …………….. w celu uzyskania zadowolenia czy dobrego samopoczucia, które poprzednio uzyskiwane były w krótszym czasie
 5. postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz ……………….
 6. kontynuowanie ……………… pomimo szkodliwych następstw, o których wiadomo, że mają związek z ………………

Stwierdzenie obecności co najmniej dwóch, spośród powyższych objawów powinno być sygnałem, że warto porozmawiać na ten temat ze specjalistą.

Pytania ułatwiające samodiagnozowanie się, a  dotyczące konkretnych uzależnień można znaleźć tutaj.

Najprościej można dowiedzieć się więcej o sobie i o uzależnieniu stosując się do powiedzenia:

„nigdy nie dowiesz się, od czego jesteś uzależniony, 

dopóki sobie tego nie odmówisz

Obserwując zachowania bądź czynności, które mogą nas niepokoić powinniśmy wiedzieć, że również  od nich można się uzależnić, a uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne (niechemiczne, od czynności, od zachowań) mają wiele wspólnych cech tj.:

 • dotyczyć mogą każdego, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, status społeczny, finansowy itp.;
 • mają zbliżone uwarunkowania biologiczne;
 • wpływają niekorzystnie na stan zdrowia i funkcjonowanie człowieka;
 • we wszystkich występuje zależność psychiczna, czyli powtarzanie zachowań, które wcześniej wpływały korzystnie na samopoczucie;.
 • picie, branie czy określone zachowania są kontynuowane, pomimo niebezpieczeństw i negatywnych następstw, jakie one powodują;
 • konsekwencją uzależnień jest zaniedbywanie obowiązków w domu, szkole czy w pracy;
 • dla uzyskania oczekiwanego efektu konieczne jest podwyższanie dawki lub intensyfikacja zachowań;
 • powtarzane są, najczęściej nieudane, próby wyeliminowania lub istotnego ograniczenia picia, brania czy określonych zachowań;
 • mogą „przechodzić”(„przełączać się”, zastępować) jedne w drugie;
 • pierwszym krokiem do podjęcia leczenia jest przyznanie się do swojego uzależnienia („choroba zaprzeczeń”);
 • leczenie może pomóc w zatrzymaniu dalszego rozwoju uzależnienia (pogłębianiu się), ale zagrożenie powrotem do picia, brania czy kontynuowania określonych zachowań pozostaje i o tym należy pamiętać.

Jeżeli powyższe informacje nie rozwiały jeszcze wątpliwości to proponuję zajrzeć tutaj

NIGDY nie jest zbyt późno na spotkanie ze specjalistą i na podjęcie leczenia.         Zapraszam

dr med. Bohdan Woronowicz

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055