akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Nasi specjaliści

Agnieszka Borzym – lekarka, specjalistka psychiatra, ordynator Oddziału Psychogeriatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (aktualnie przyjęcia nowych pacjentów są wstrzymane)

Dorota Parnowska – psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka, dr n. med., wieloletnia pracownica Instytutu Psychiatrii i Neurologii;

Specjaliści prowadzący terapię uzależnień i współuzależnień

Bohdan Tadeusz Woronowicz – lekarz, dr n. med., specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, twórca i wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Założyciel Centrum Konsultacyjnego Akmed. Konsultant programu psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Pacjentom staram się dawać NADZIEJĘ, bo wierzę, że „wystarczy promyk nadziei, aby otworzyło się niebo”.


Dorota Marta Woronowicz – psycholożka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Kierowniczka programu psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.


Jadwiga Kubiak – psycholożka, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Ukończyła Szkołę Psychoterapii zorientowanej na proces. Odbyła staż w Ośrodku Father Martin Ashley w USA. Od ponad 30 lat pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy z ofiarami i ze sprawcami przemocy, prowadziła szkolenia w dziedzinie pracy ze sprawcami przemocy domowej metodą Duluth, szkolenia w zakresie interwencji kryzysowych, treningi asertywności, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców, warsztaty radzenia sobie ze złością.


 Katarzyna Janicka – pedagog, specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, absolwentka Podyplomowego Studium Interwencji Kryzowej oraz Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych, uczestniczka szkoleń w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).


 Tosia Morow – psycholożka, specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji (absolwentka Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), terapeutka I stopnia TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), trener FRC (Fundacji Robinsona Crusoe), specjalistka w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w procesie certyfikacji.


Justyna Łukasiak – pedagożka resocjalizacyjna, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, mediatorka rodzinna II stopnia.

 


Anita Sosnowska – pedagożka, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, socjoterapeutka, certyfikowana realizatorka programu Candis.

 


Sylwester Karnas – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, ukończył kwalifikacyjne studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, posiada kwalifikacje terapeuty zajęciowego oraz doradcy zawodowego. Poza pracą pisze i realizuje projekty społeczne i profilaktyczne w ramach programu Erasmus+.

 


Bogdan Brzeszcz – pedagog o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień. Absolwent Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Absolwent Instytutu Psychologii Zdrowia. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. W Akmed prowadzi indywidualną i grupową terapię uzależnień.

Naszą superwizorką  jest

Dorota Reguła – psycholożka, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, superwizorka psychoterapii, superwizorka i specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka II° PTP.
Od ponad 25 lat zajmuje się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin, a także doświadczających depresji, zaburzeń lękowych i z zaburzeniami osobowości.
Kieruje Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Od wielu lat jest stałym współpracownikiem Instytutu Psychologii Zdrowia i wykładowczynią Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ w Warszawie oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, V-ce prezes zarządu PSPI

Wspiera nasz zespół

Grażyna Płachcińska – psycholożka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (problemy osób młodych i DDA).

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055