akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje online aktualności

Nasi specjaliści

Agnieszka Borzym – lekarz, specjalistka psychiatra, ordynator Oddziału Psychogeriatrii w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii;

Julia Dempniak-Pawłowska – psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (prowadzi również Program Ograniczania Picia);

Ludwika Gawryś – neuropsycholog, dr n. biol., asystentka w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii;

Robert Grzenda – absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją „problemy terapii i rozwiązywania konfliktów”, absolwent Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia, b. pracownik Ośrodka „Goplańska” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii;

Irena Mikołuszko – certyfikowana specjalistka terapii uzależnień (prowadzi również terapię DDA – dorosłych dzieci alkoholików);

Anna Muszyńska-Kutner – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, wieloletnia kierowniczka Poradni Terapii Uzależnień przy ul. Solec 53 a później przy ul. Mariańskiej 1 w Warszawie;

Natalia Lewandowska – psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień;

Marta Oleksak – absolwentka Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;

Dorota Parnowska – psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka, dr n. med., pracownica Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii;

Bożena Pietrzykowska – lekarz, specjalistka psychiatra, dr med., wieloletni kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii;

Grażyna Płachcińska – psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (problemy osób młodych);

Iwona Tarnowska – fizjoterapeutka, specjalizująca się w rehabilitacji osób dorosłych, w tym seniorów. W trakcie szkolenia z psychoterapii przez ciało w Analizie Bioenergetycznej wg Aleksandra Lowena (Florida Society for Bioenergetic Analysis);

Jacek Wciórka – lekarz, specjalista psychiatra, prof. dr hab. med., Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz wojewódzki konsultant ds. psychiatrii na Mazowszu;

Tadeusz Wieszczyk – psycholog, terapeuta uzależnień, absolwent Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy, certyfikowany edukator profilaktyki uzależnień (praca z dzieckiem i rodziną z problemami uzależnień); odbył 4-letnie szkolenie w zakresie analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, upoważniające do prowadzenia psychoterapii grupowej pod superwizją.

Kinga Kęska-Wołąkiewicz – pedagog, absolwentka Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych SWPS oraz Laboratorium Psychoedukacji, w trakcie szkolenia w  Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień przy Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji (CARE – Brok), International Certified Coach (absolwentka International Coaching Certification Training);

Dorota Marta Woronowicz – psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia;

Bohdan Tadeusz Woronowicz – lekarz, specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, dr n. med., twórca i wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

Konrad Wyrzykowski – psycholog, terapeuta uzależnień, absolwent Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia.

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055