akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Problemy z pamięcią

Kiedy stwierdzimy, że coraz częściej o czymś zapomnieliśmy, zaczynamy się niepokoić. Konieczne jest wówczas ustalenie przyczyny takiego stanu rzeczy.  Odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza pozwoli na podjęcie działań, które zatrzymają lub spowodują spowolnienie pogłębiania się tego procesu.

Osłabienie pamięci może być bowiem efektem nie tylko procesu starzenia się (co jest fizjologiczne), ale także przejawem procesu chorobowego spowodowanego np. zaburzeniami krążenia mózgowego czy chorobami sercowo-naczniowymi.

Łagodne, w początkowym okresie, zaburzenia poznawcze mogą być okresem przejściowym między normalnymi procesami starzenia się a otępieniem, które może rozwinąć się w  pełnoobjawową chorobę Alzheimera.

Z badań naukowych (Dierckx i wsp. 2007) wynika, że rozpowszechnienie łagodnych zaburzeń poznawczych (Mild Cognitive Impairment, MCI) w populacji osób po 60 r.ż. wynosi od 15% do 30%. U blisko połowy z nich otępienie rozwija się w ciągu najbliższych pięciu lat a u ok. 10-15% może rozwinąć się w ciągu najbliższego roku. Odpowiednio wczesna diagnoza i właściwe leczenie mogą skutecznie wpłynąć na zatrzymanie tego procesu.

Diagnozowanie zaburzeń pamięci polega na ocenie: orientacji  w czasie i w miejscu, języka i mowy, możliwości zapamiętywania i przypominania, liczenia, myślenia abstrakcyjnego itp. Pomocne w tym procesie są testy psychologiczne, pozwalające na obiektywną ocenę stanu osoby badanej.

Rozmowa ze specjalistą oraz wykonanie odpowiednich badań i testów daje gwarancję postawienia prawidłowej diagnozy i umożliwia zaplanowanie optymalnego postępowania terapeutycznego. Dzięki temu można uzyskać odpowiedź na pytanie czy wystarczy tylko wsparcie przez rodzinę, psychoedukacja i treningi pamięci czy też należy wkroczyć z terapią farmakologiczną.

Nasi specjaliści wiedzą jak pomóc, bowiem mają wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń pamięci. Zapraszamy do naszego Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci i Choroby Alzheimera.

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055