akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Problemy psychologiczne i inne

Depresje

Osoby cierpiące z powodu depresji opisywane były już w 2600 r. p.n.e. przez Sumerów, znalazły się też w zapiskach starożytnych lekarzy egipskich i w Starym Testamencie. Znakomity rzymski lekarz Galen (ok. 130 – 200 r. n. e.) w swojej „teorii humoralnej” wyjaśniają przyczynę tego cierpienia sugerował, że opary jednego z podstawowych płynów ustrojowych „czarnej żółci” (gr. mélas – czarny […]

Zaburzenia nerwicowe

Termin „nerwica” (ang. neurosis)  wprowadzony został w XVIII w. przez szkockiego lekarza Wiliama Cullena. Wcześniejsze nazwy nerwicy (zaburzeń nerwicowych) to: podrażnienie mlecza, nerwospazmy, newroza zmienna, ogólna nadczułość, newrozyzm czy cerebropatia sercowo-mózgowa. Aktualnie używane jest określenie zaburzenia nerwicowe, które definiowane są jako zespoły dysfunkcji narządów, psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i patologicznych form zachowania występujące w tym samym czasie i powiązane ze sobą wzajemnie. Są to […]

Nadwaga i otyłość

Stan naszego zdrowia i utrzymanie właściwego ciężaru ciała zależą od sposobu odżywiania się. Słowo dieta jest u nas utożsamiane z restrykcyjnym planem odżywiania, ukierunkowanym na zredukowanie ciężaru ciała. Wcale tak nie musi być. Odpowiedzialne za nadwagę/otyłość jest niezdrowe odżywianie się a konkretnie – niewłaściwe nawyki żywieniowe. Zdrowe odżywianie się polega na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia, […]

Współuzależnienie

Osoby współuzależnione bardzo cierpią z powodu zachowań bliskiej sobie osoby, która np. zbyt dużo i zbyt często pije alkohol, bierze nadmierne ilości leków, bierze narkotyki czy przegrywa wysokie kwoty, zadłużając siebie i najbliższą rodzinę.  Jednocześnie charakteryzuje je przekonanie o posiadaniu zdolności do wywierania znaczącego wpływu na drugiego człowieka, pomimo powtarzających się niepowodzeń i cierpień z […]

Dorosłe dzieci alkoholików

Jeżeli Twoje dzieciństwo przebiegało w domu, gdzie był obecny problem alkoholowy albo miały miejsce  wydarzenia, które powodowały, że rodzina ograniczała swoje kontakty z otoczeniem, relacje między członkami rodziny nie opierały się na zasadach szczerości i wzajemności, a role i normy nie były w miarę wyraźnie określone oraz zaakceptowane przez poszczególnych jej członków to znaczy, że ta rodzina miała […]

Problemy z pamięcią

Kiedy stwierdzimy, że coraz częściej o czymś zapomnieliśmy, zaczynamy się niepokoić. Konieczne jest wówczas ustalenie przyczyny takiego stanu rzeczy.  Odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza pozwoli na podjęcie działań, które zatrzymają lub spowodują spowolnienie pogłębiania się tego procesu. Osłabienie pamięci może być bowiem efektem nie tylko procesu starzenia się (co jest fizjologiczne), ale także przejawem procesu chorobowego spowodowanego […]

Przemoc

Definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przyjęta w roku 1996 określa przemoc jako „Celowe użycie siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które albo prowadzi do albo z którym wiąże się wysokie prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku elementów niezbędnych […]

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055