akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Recenzja książki „Uzależnienia”

Bohdan T. Woronowicz

Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia

wyd. Media Rodzina – Parpamedia, Warszawa 2009

 

Ukazanie się na rynku wydawniczym książki dr. Bohdana Woronowicza jest znaczącym wydarzeniem w zakresie polskiego piśmiennictwa dotyczącego uzależnień. Znaczącym – bowiem autorem tego interesującego opracowania jest wybitny specjalista zajmujący się od kilkudziesięciu lat pomocą osobom uzależnionym, zwłaszcza z problemem alkoholowym, a więc praktyk z bardzo dużym doświadczeniem klinicznym, który ma na swoim koncie bogaty dorobek publikacyjny. Ta obszerna książka (licząca 625 stron druku) obejmuje całokształt problematyki związanej z uzależnieniami, a więc zagadnienia ściśle kliniczne (diagnostyka, terapia), ale również społeczne i prawne, zawiera również podane w sposób syntetyczny informacje o najnowszych danych dotyczących patogenezy uzależnień.

Książka B. Woronowicza w pełni zasługuje na nazwę monografii, która jest jednocześnie cennym podręcznikiem dla osób zajmujących się pomocą terapeutyczną uzależnionym od alkoholu i innych substancji, również od jedzenia, hazardu i innych czynności popędowych. Informacje zamieszczone w książce podano w sposób przystępny a jednocześnie kompetentny, jej lektura sprawia dużą przyjemność. Starannie dobrane piśmiennictwo oraz słowniczek terminów z zakresu psychiatrii i dziedzin pokrewnych wzbogaca to interesujące opracowanie. Jestem przekonany, że dzieło Woronowicza znajdzie licznych czytelników nie tylko wśród profesjonalistów, jej lektura okaże się pożyteczna dla wszystkich, którzy interesują się sprawą uzależnień.

 

Prof. dr hab. med. Stanisław Pużyński

Konsultant krajowy d.s. Psychiatrii i dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii (1991-2002)

 

Recenzja została zamieszczona w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychiatria Polska”, 2010, nr 2

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055