akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Blog

Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu?

Coraz więcej osób zmaga się dzisiaj z różnymi uzależnieniami, a w tym z uzależnieniem od alkoholu. Jest to poważny problem, którego nie należy bagatelizować, bowiem wpływa on negatywnie na wszystkie aspekty naszego życia. Jak można pomóc osobie chorej – uzależnionej w poradzeniu sobie z problemem?

Uzależnienie od alkoholu zwane popularnie alkoholizmem to poważna

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że uzależnienie od alkoholu, już wiele lat temu, zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę. Dodatkowo we wrześniu 2019 r Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Uzależnień (American Society of Addiction Medicine – ASAM) opublikowało najnowszą definicję uzależnienia, która brzmi: „Uzależnienie to uleczalna, przewlekła choroba medyczna obejmująca złożone interakcje między obwodami mózgowymi, genetyką, środowiskiem i doświadczeniami życiowymi jednostki. Osoby uzależnione używają substancji lub angażują się w zachowania, które z czasem nabierają charakteru zachowań kompulsywnych i często są kontynuowane, pomimo szkodliwych konsekwencji. Działania profilaktyczne i metody leczenia uzależnień są generalnie równie skuteczne, jak w przypadku innych chorób przewlekłych” (ASAM, 2019).

Warto wiedzieć, że około 200 rodzajów chorób i urazów wiąże się ze spożywaniem alkoholu. Są to przede wszystkim: wypadki i utonięcia, zaburzenia psychiczne (w tym uzależnienia, depresje i próby samobójcze), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nowotwory, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia, zaburzenia rytmu serca, udary mózgu, zaburzenia immunologiczne, choroby układu kostno-szkieletowego, dysfunkcje układu rozrodczego i szkody prenatalne (alkoholowy zespół płodowy, wady wrodzone, niska masa urodzeniowa – FAS i FASD).

3,3 mln zgonów na świecie w każdym roku jest wynikiem nadużywania alkoholu i stanowi 5,9 proc. wszystkich zgonów. Szacuje się, że w Polsce 15 proc. zgonów mężczyzn oraz 6 proc. zgonów kobiet można przypisać schorzeniom powstałym wskutek konsumpcji alkoholu.

Uzależnienie od alkoholu, podobnie jak inne choroby powinno być leczone przez specjalistów. Nieleczone powoduje wspomniane wcześniej konsekwencje, zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, prowadzące niejednokrotnie do śmierci.

Ważna jest rozmowa

Osoby uzależnione od alkoholu, bardzo często nie zdają sobie sprawy ze stanu swojego zdrowia i pomimo oczywistych objawów zwykle zaprzeczają, że mają jakikolwiek problem. Tu warto posłuchać osób bliskich i życzliwych, kiedy mówią oni, że dzieje się coś niepokojącego. W trakcie takiej rozmowy należy jednak pamiętać o tym, by przestrzegać kilku ważnych zasad, takich jak mówienie spokojnym tonem, nie oskarżanie, nie ocenianie, nie krytykowanie, zapewnienie o wsparciu, przedstawianie możliwości leczenia. Rozmowę należy przeprowadzać tylko wówczas, kiedy osoba jest trzeźwa.

Uzależnienie od alkoholu – terapia w poradni lub w oddziale

Warto, żeby z osobami borykającymi się z uzależnieniem od alkoholu porozmawiał specjalista terapii uzależnień lub psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra, którzy mają wiedzę i doświadczenie w leczeniu uzależnień. To oni zdiagnozują, czy rzeczywiście występuje problem, wskażą też istniejące możliwości terapeutyczne.

Programy terapeutyczne, z których większość jest nastawiona na pełną abstynencję, umożliwiają identyfikację z chorobą, poznania jej mechanizmów, sposobów radzenia sobie z uzależnieniem oraz nabycia umiejętności zapobiegania nawrotowi choroby.

Jedną z możliwości jest także skierowanie do Programu Ograniczenie Picia, który może być bardzo pomocny dla osób dopiero „wchodzących” w uzależnienie lub dla tych, które nie są jeszcze gotowe do całkowitej rezygnacji z alkoholu i chcą pod okiem specjalisty sprawdzić czy rzeczywiście są w stanie panować nad swoimi relacjami z alkoholem.

Po przejściu podstawowego programu psychoterapii uzależnień istnieje możliwość kontynuowania swojego zdrowienie poprzez realizację Programu Dwunastu Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz w innych ruchach samopomocowych.

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055