akmed@akmedcentrum.eu

ul. Mokotowska 6a, Warszawa

Konsultacje aktualności Blog

Blog

Kompulsywne zachowania seksualne czym są i na czym polega terapia?

Kompulsywne zachowania seksualne (compulsive sexual behavior disorder – CSBD) mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na życie codzienne zmagających się z nimi osób. Szacuje się, że dotyczy one 3-6 procent osób dorosłych. Nie ma dokładnych szacunków dotyczących częstości występowania lub ciężkości kompulsywnych zaburzeń seksualnych u kobiet, jednak wydaje się, że występują one częściej u mężczyzn niż u kobiet. Z dostępnych badań wynika również, że nasilenie objawów CSBD jest mniejsze u kobiet niż u mężczyzn oraz że kobiety rzadziej korzystają z pornografii niż mężczyźni. Obecność CSBD stwierdzono również u mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami. Kompulsywne zachowania seksualne można podzielić na zachowania parafiliczne (z zaburzonymi preferencjami seksualnymi, nazywane dawniej seksualnymi dewiacjami) i nieparafiliczne, a tym samym na społecznie nieakceptowane oraz społecznie dopuszczalne.

Do kompulsywnych zaburzeń seksualnych zalicza się najczęściej nadmierne korzystanie z pornografii (zdjęcia, filmy), aktywności autoerotyczne (masturbacja), korzystanie z płatnych usług seksualnych oraz angażowanie się w przypadkowe bądź ryzykowne kontakty seksualne.

Światowa Organizacja Zdrowia traktuje CSBD, jako zaburzenia kontroli impulsów „charakteryzujące się trwałym wzorcem braku kontroli nad intensywnymi, powtarzalnymi impulsami lub popędami seksualnymi, powodującym powtarzalne zachowania seksualne”.

Kompulsywne zachowania seksualne – przyczyny

Jak na razie brakuje dostatecznej ilości danych naukowych oraz nie ma zgody wśród badaczy co do mechanizmów leżących u podłoża tych zaburzeń. Jest jednak coraz więcej badań wskazujących na to, że zmiany neurobiologiczne spotykane w CSBD są zbliżone do zmian obserwowanych u osób zażywających substancje psychoaktywne czy osób z zaburzeniami uprawiania hazardu i jest coraz więcej głosów sugerujących, żeby CSBD traktować jako uzależnienie behawioralne. Coraz częściej, z wystąpieniem CSBD wiązana jest przebyta trauma oraz towarzyszące jej depresja, wstyd i poczucie winy.

Zwraca się też uwagę na fakt, że podniecenie seksualne i orgazm powodują uwolnienie endogennych opiatów, które wpływają na „układ nagrody”, co pozwala doszukiwać się działania podobnych mechanizmów jak w innych uzależnieniach. CSBD towarzyszą często inne uzależnienia.

Czym grozi ta dolegliwość?

Kompulsywne zachowania hiperseksualne charakteryzuje powtarzający się wzorzec braku kontroli nad intensywnymi, powtarzającymi się impulsami seksualnymi lub popędami, powodującymi powtarzające się zachowania seksualne, które powodują istotne klinicznie cierpienie lub upośledzenie ważnych obszarów funkcjonowania, jak np. powtarzające się zaburzenia w relacjach interpersonalnych. Zachowania są kontynuowane pomimo negatywnych konsekwencji lub czerpania z nich niewielkiej lub żadnej satysfakcji. Poza zagrożeniem dla związku, CSBD mogą być również groźne dla zdrowia fizycznego Częste zmiany partnerów seksualnych mogą bowiem prowadzić do zakażenia wirusem HIV czy chorobami wenerycznymi.

Jak leczyć?

Podstawową formą leczenia jest psychoterapia, która uwzględnia m.in. uczenie zdrowych więzi z ludźmi i budowania trwałego intymnego związku oraz na nauce wyrażania i zaspokajania popędu seksualnego w sposób prawidłowy, niedestrukcyjny, a także trening umiejętności konstruktywnego regulowania emocji. Bardzo ważne w terapii jest uświadomienie osobie leczącej się, że istnieje coś takiego jak intymność nieseksualna. Bardzo ważnym momentem w terapii jest także ujawnienie, przez osobę leczącą się, swoich zachowań partnerce lub partnerowi. Później, z powodu ogromnego stresu i możliwości odrzucenia konieczna jest często pomoc w odbudowie związku. Temu celowi służy terapia małżeńska (związku, par), która może przyspieszyć proces wybaczania, odbudowy zaufania i więzi oraz lepszego wspierania procesu dalszego leczenia. Dobre efekty daje też terapia oparta na treningu uważności (mindfulness). Ostatnio opublikowano pozytywne wyniki badań nad skutecznością medytacji, jako interwencji u mężczyzn oglądających pornografię, którzy identyfikują się z jej problematycznym używaniem.

W celu zmniejszenia pobudzenia seksualnego i ograniczenia związanych z tym zachowań patologicznych podejmowane są próby wspierania farmakologicznego. Dużym wsparciem w leczeniu osób z CSBD są wspólnoty samopomocowe. Aktualnie, na terenie Polski odbywają się liczne mityngi grup Anonimowych Seksoholików (SA) oraz Wspólnoty „Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości” (SLAA), w tym mityngi online. Wspólnoty te mają swoje strony internetowe.

Więcej:

Skontaktuj się z nami:

Centrum Konsultacyjne AKMED
ul. Mokotowska 6a, Warszawa
e-mail: akmed@akmedcentrum.eu
tel. 608 521 431, 22 825 33 33, 22 8555055